Den Haag
Niederlande (NL)
"human soul jonker frans"
"HAPPY MEN"

INTERNATIONALE DAG
TEGEN RACISME EN DISKRIMINATIE
Thema: "VERBINDUNG"
22 Maart 2015

WOONZORGCENTRUM JONKER FRANS
Newtonplein100
Den Haag


In Kooperation mit der Gruppe
Interreligieus Beraad Segbroek